Partytent.com privātu datu politika

Privātas informācijas apstrāde, kas saistīta ar vietnes www.partytent.com apmeklēmu

Apmeklējot mūsu interneta veikalu, Partytent.com ir atbildīgs par jūsu informācijas apstrādi. Ja jums rodas jautājumi par to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju, kad tiek apmeklēts mūsu interneta veikals, tad jūs varat nosūtīt e-pasta vēstuli uz latvija@partytent.com

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu informāciju?

Galvenais jūsu informācijas apstrādes mērķis ir mājas lapas optimizācija un lietotāja pieredzes uzlabošana. Mums ir būtiski uzsvērt, ka jūsu informācijas apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, kuru jūs varat atsaukt jebkurā brīdī.

Kas redzēs jūsu informāciju?

Mūsu mārketinga nolūkos jūsu informācija tiek nodota mūsu mārketinga aģentūrām, un atsevišķos gadījumos tā tiek nodota arī trešām valstīm. Trešā valsts ir ārpus ES/EEZ teritorijas esoša valsts, piemēram, Amerikas Savienotās Valstis. Trešo valstu saņēmēji var būt mūsu datu apstrādātāji. Pārsūtīšanas pamatā ir ES Komisijas Standarta Līguma Klauzulas, kuru kopiju ir iespējams mēs varam nodrošināt. Dotā informācija netiks nodota tādām starptautiskām organizācijām kā ANO, ES vai NATO.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju?

Jūsu informācija tiks apstrādāta līdz pat divus gadus pēc jūsu pēdējā interneta veikala apmeklējuma.

Kādas ir jūsu tiesības?

Balstoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, jums ir virkne tiesību ietekmēt jūsu informācijas apstrādi mūsu interneta veikalā. Ja jūs vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar latvija@partytent.com.

Šeit jūs varat aplūkot savas tiesības:

 • Jums ir tiesības jebkurā laikā iegūt piekļuvi informācijai, kas mums ir pieejama par jums.
 • Jums ir tiesības izlabot nepareizu informāciju par jums
 • Īpašos gadījumos jums ir tiesības pieteikt jūsu informācijas dzēšanu
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot jūsu datu apstrādi. Ja jums ir tiesības uz informācijas apstrādes ierobežošanu, tad mēs varam tikai apstrādāt jūsu informāciju – neveicot datu glabāšanu – kas notiek ar jūsu piekrišanu vai saistībā ar tiesiskas prasības veidošanu, spēkā esamību, aizstāvēšanu vai arī personu vai svarīgu sabiedrības interešu aizsardzību
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret to, kā mēs apstrādājam jūsu datus
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības saņemt jūsu datus strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt jūs varat bez šķēršļiem nodot savu informāciju no viena informācijas sistēmas pārvaldnieka citam – šo procesu sauc par datu pārnesamību

 

Personiskās informācijas apstrāde, kas saistīta ar jūsu privātiem datiem

Partytent.com ir atbildīgs par datu apstrādi, kas ietver virkni informācijas par jums, kad jūs saņemat mūsu informatīvo ziņojumu. Ja jums rodas jautājumi par to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju, kad jūs saņemat mūsu informatīvo ziņojumu, tad jūs varat nosūtīt e-pasta vēstuli uz latvija@partytent.com.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu informāciju?

Galvenais jūsu informācijas apstrādes iemesls ir iespēja nosūtīt jums mūsu jaunākās ziņas un produktu vai pakalpojumu piedāvājumus. Ir būtiski uzsvērt, ka jūsu informācijas apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, kuru jūs varat atsaukt jebkurā brīdī.

Kas redzēs jūsu informāciju?

Mūsu mārketinga nolūkos jūsu informācija tiek nodota mūsu mārketinga aģentūrām, un atsevišķos gadījumos tā tiek nodota arī trešām valstīm. Trešā valsts ir ārpus ES/EEZ teritorijas esoša valsts, piemēram, Amerikas Savienotās Valstis. Trešo valstu saņēmēji var būt mūsu datu apstrādātāji. Pārsūtīšanas pamatā ir ES Komisijas Standarta Līguma Klauzulas, kuru kopiju ir iespējams mēs varam nodrošināt. Dotā informācija netiks nodota tādām starptautiskām organizācijām kā ANO, ES vai NATO.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju?

Jūsu informācija tiks apstrādāta līdz pat trīs gadus pēc jūsu piekrišanas atsaukšanas.

Kādas ir jūsu tiesības?

Balstoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, jums ir virkne tiesību ietekmēt to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju. Ja jūs vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar latvija@partytent.com.

Šeit jūs varat aplūkot savas tiesības:

 • Jums ir tiesības jebkurā laikā iegūt piekļuvi informācijai, kas mums ir pieejama par jums
 • Jums ir tiesības izlabot nepareizu informāciju par jums
 • Īpašos gadījumos jums ir tiesības pieteikt jūsu informācijas dzēšanu
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot jūsu datu apstrādi. Ja jums ir tiesības uz informācijas apstrādes ierobežošanu, tad mēs varam tikai apstrādāt jūsu informāciju – neveicot datu glabāšanu – kas notiek ar jūsu piekrišanu vai saistībā ar tiesiskas prasības veidošanu, spēkā esamību, aizstāvēšanu vai personu vai svarīgu sabiedrības interešu aizsardzību
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret to, kā mēs apstrādājam jūsu datus
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības saņemt jūsu datus strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt jūs varat bez šķēršļiem nodot savu informāciju no viena informācijas sistēmas pārvaldnieka citam – šo procesu sauc par datu pārnesamību

 

Privātas informācijas apstrāde, kuras pamatā ir pirkumi no Partytent.com

Partytent.com ir atbildīgs par datu apstrādi, kas ietver virkni informācijas par jums, kad jūs veicat pirkumus vietnē www.partytent.com. Ja jums rodas jautājumi par to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju, kad jūs veicat pirkumu mūsu interneta veikalā, tad jūs varat nosūtīt e-pasta vēstuli uz latvija@partytent.com.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu informāciju?

Galvenais jūsu informācijas apstrādes iemesls ir mūsu mājas lapas optimizēšana, lietotāja pieredzes uzlabošana un iespēja noslēgt pirkumu un piegādes līgumus ar jums. Jūsu datu apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu noslēgt vienošanos starp jums un Partytent.com. Tas attiecas uz jūsu kontaktinformācijas apstrādi. Sākoties tirdzniecībai, jūsu informācijas apstrāde ir nepieciešama vienošanās izpildei. Tā var būt saistīta, piemēram, ar iegādātās preces piegādi. Pēc darījuma pabeigšanas, apstrāde ir nepieciešama, lai vajadzības gadījumā Partytent.com varētu iesniegt, noteikt vai aizstāvēt iespējamo tiesisko prasību. Turklāt mūsu darba pilnveidošanai mēs izsūtām pārskata vēstules. Uzskatām, ka tas ir mūsu likumīgo interešu ietvaros.

Kas redzēs jūsu informāciju?

Jūsu informācija tiks nodota dažādiem mūsu partneriem. Šī informācija tiks pārsūtīta uz preču piegādes valsti. Ja jūs pasūtat preces uz valsti, kas atrodas ārpus ES/EEZ teritorijas, tad jūsu dati tiks pārsūtīti uz šo valsti. Informācija netiks nodota tādām starptautiskām organizācijām kā ANO, ES vai NATO.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju?

Jūsu informācija tiks apstrādāta līdz pat trīs gadus pēc pirkuma veikšanas. Ja jūsu informācija ir saistīta ar Partytent.com grāmatvedības darbu, tad mēs saglabāsim šos datus līdz piecus gadus pēc attiecīgā finanšu gada.

Kādas ir jūsu tiesības?

Balstoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, jums ir virkne tiesību ietekmēt to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju. Ja jūs vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar latvija@partytent.com.

Šeit jūs varat aplūkot savas tiesības:

 • Jums ir tiesības jebkurā laikā iegūt piekļuvi informācijai, kas mums ir pieejama par jums
 • Jums ir tiesības izlabot nepareizu informāciju par jums
 • Īpašos gadījumos jums ir tiesības pieteikt jūsu informācijas dzēšanu
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot jūsu datu apstrādi. Ja jums ir tiesības uz informācijas apstrādes ierobežošanu, tad mēs varam tikai apstrādāt jūsu informāciju – neveicot datu glabāšanu – kas notiek ar jūsu piekrišanu vai saistībā ar tiesiskas prasības veidošanu, spēkā esamību, aizstāvēšanu vai personu vai svarīgu sabiedrības interešu aizsardzību
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret to, kā mēs apstrādājam jūsu datus
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības saņemt jūsu datus strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt jūs varat bez šķēršļiem nodot savu informāciju no viena informācijas sistēmas pārvaldnieka citam – šo procesu sauc par datu pārnesamību

 

Privātas informācijas apstrāde – nodarbinātība Partytent.com uzņēmumā

Partytent.com ir atbildīgs par datu apstrādi, kas saistīta ar darbinieku pieņemšanu darbā. Jūsu personiskās informācijas apstrāde ir priekšnoteikums mūsu darbam ar jums. Ja jums rodas jautājumi par to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju, kas saistīta ar Partytent.com darbā pieņemšanas procesu, tad aicinām sazināties ar mums, rakstot uz latvija@partytent.com.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu informāciju?

Galvenais jūsu informācijas apstrādes mērķis ir iespēja pieņemt darbā un nolīgt kvalificētus speciālistus. Privātas informācijas apstrāde parasti tiek veikta, lai realizētu pasākumus pēc jūsu pieprasījuma pirms iespējamā darba līguma noslēgšanas. Ja jūsu pieteikumā tiks norādīta konkrētas kategorijas informācija, piemēram, informācija par veselības stāvokli, tad šo datu apstrāde būs balstīta uz fakta, ka jūs esat apzinīgi atklājuši mums šo informāciju.

Kas redzēs jūsu informāciju?

Jūsu informācija netiks nodota citiem. Šī informācija netiks pārsūtīta uz trešām valsti. Trešā valsts ir valsts, kas atrodas ārpus ES/EEZ teritorijas, piemēram, ASV. Informācija netiks nodota tādām starptautiskām organizācijām kā ANO, ES vai NATO.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju?

Jūsu dati, ieskaitot CV, pieteikuma vēstule un cita saistoša informācija tiek glabāti līdz pat trīs mēnešus, skaitot no atlases procesa beigām. Nepieprasīti pieteikumi tiek glabāti līdz 6 mēnešus.

Kādas ir jūsu tiesības?

Balstoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, jums ir virkne tiesību ietekmēt to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju. Ja jūs vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar latvija@partytent.com. Vēlamā amata iegūšanai personas datu iesniegšana ir kā priekšnoteikums.

Šeit jūs varat aplūkot savas tiesības:

 • Jums ir tiesības jebkurā laikā iegūt piekļuvi informācijai, kas mums ir pieejama par jums
 • Jums ir tiesības izlabot nepareizu informāciju par jums
 • Īpašos gadījumos jums ir tiesības pieteikt jūsu informācijas dzēšanu
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot jūsu datu apstrādi. Ja jums ir tiesības uz informācijas apstrādes ierobežošanu, tad mēs varam tikai apstrādāt jūsu informāciju – neveicot datu glabāšanu – kas notiek ar jūsu piekrišanu vai saistībā ar tiesiskas prasības veidošanu, spēkā esamību, aizstāvēšanu vai personu vai svarīgu sabiedrības interešu aizsardzību
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret to, kā mēs apstrādājam jūsu datus
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības saņemt jūsu datus strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt jūs varat bez šķēršļiem nodot savu informāciju no viena informācijas sistēmas pārvaldnieka citam – šo procesu sauc par datu pārnesamību

 

Privātas informācijas apstrāde – dalība MyDancover Club

Ja jūs esat MyDancover Club biedrs, Partytent.com ir atbildīgs par datu apstrādi, kas saistīta ar jūsu darbu. Ja jums rodas jautājumi par datu apstrādi, kas saistīti ar jūsu dalību mūsu biedru klubā, tad aicinām sazināties ar mums, rakstot uz latvija@partytent.com.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu informāciju?

Pamata iemesls, kādēļ mēs apstrādājam jūsu informāciju, ir mērķis nosūtīt jums jaunumus par mums un mūsu produktiem, turklāt tas ļauj mums dalīties ar īpašām mūsu produktu un pakalpojumu akcijām.

Kādu informāciju par jums mēs apstrādājam?

Ja jūs esat MyDancover Kluba biedrs, tad tiek apstrādāts jūsu vārds, uzvārds, e-pasts. Tiek apstrādāti arī dati par jūsu pasūtījumu vēsturi un vēlmju sarakstu.
Dati tiek saņemti tieši no jums.

Uz kāda pamata mēs apstrādājam jūsu datus?

Jūsu personisko datu apstrāde notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu saskaņā ar Vispārējās Datu Aizsardzības Regulas (GDPR) 6. (1) (f) panta, kad mūsu likumīgās intereses ir paziņot jums par mūsu mārketinga un īpašajiem piedāvājumiem.

Kas saņems jūsu personīgos datus?

Mūsu mārketinga nolūkos jūsu informācija tiek nodota mūsu mārketinga aģentūrām, un atsevišķos gadījumos tā tiek nodota arī trešām valstīm.
Tā ir trešā valsts ārpus ES/EEZ, piemēram, ASV. Ārpus ES/EEZ mēs varam pārsūtīt jūsu personisko informāciju uz šādām valstīm: Austrālija. Tas notiek, pamatojoties uz Komisijas standarta līgumiem, kuras tā ir publicējusi, vai uz līdzīgiem līgumiem, ko apstiprinājušas attiecīgās iestādes. Jūs varat tikt pie šī līguma/ darījuma kopijas, sazinoties ar mums pa e-pastu latvija@partytent.com.

CIk ilgi mēs glabājam jūsu datus?

Augstāk minēto iemeslu dēļ dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams. Pēc pēdējā kontakta ar jums dati tiks glabāti divus gadus. Daži dati var tikt glabāti ilgāk, ja tie ir vajadzīgi Partytent.com grāmatvedības organizēšanai.

Kādas ir jūsu tiesības?

Balstoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, jums ir virkne tiesību ietekmēt jūsu informācijas apstrādi mūsu interneta veikalā. Ja jūs vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar latvija@partytent.com.

Šeit jūs varat aplūkot jūsu tiesības:

 • Jums ir tiesības prasīt piekļuvi jūsu personīgo datu dzēšanai vai labošanai.
 • Jums ir tiesības ierobežot jūsu personisko datu apstrādi.
 • Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības saņemt informāciju strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Jūs varat arī netraucēti pārsūtīt datus no viena informācijas sistēmas pārvaldnieka citam - tā ir datu pārnesamība.
 • Jums vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā GDPR (VDAR) iestādē.

 

Jums ir tiesības iebilst arī pret to, ka mēs apstrādājam jūsu personas informāciju, šādos gadījumos:

 • Ja mūsu darbība ar jūsu personiskajiem datiem balstās uz Vispārējās Datu Aizsardzības Regulas 6. (1) (f) (pamatojumu datu apstrādei skatīt augstāk), jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret šādu apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju.
 • Ja ir beznosacījuma tiesības arī iebilst pret to, ka mēs apstrādājam jūsu personīgo informāciju, ja mēs apstrādājam jūsu datus tiešā mārketinga uzdevumā.

 

Personas informācijas apstrāde, veicot vispārēju meklēšanu

Datu kontrolieris

Partytent.com nes atbildību par jūsu datu apstrādi, kad jūs sazināties ar mums saistībā ar mūsu produkciju, pakalpojumiem vai uzņēmumu.

Kontaktinformācija

Ja jums ir jautājumi par privātās informācijas apstrādi saistībā ar jūsu pieprasījumu, lūdzu, izmantojiet sākotnēji izmantotos meklēšanas veidus vai nosūtiet mums jaunu pieprasījumu uz legal@dancover.com.

Personas datu apstrādes mērķis

Pamatā datu apstrāde notiek, lai mēs varētu apstrādāt jūsu pieprasījumu.

Datu apstrāde no likuma viedokļa

Personisko datu apstrādes pamatā ir mūsu likumīgās intereses, lai mēs varētu apstrādāt jūsu pieprasījumu.

Saņēmēju kategorijas

Jūsu individuālie dati tiek nodoti mūsu datu apstrādātājiem, piemēram, mūsu čata pakalpojumu nodrošinātājiem.

Trešo valstu saņēmēju kategorijas

Jūsu personiskie dati tiek nodoti trešajām valstīm. Trešā valsts ir valsts ārpus ES/EEZ, piemēram, ASV. Dati netiks pārsūtīti tādām starptautiskām organizācijām kā ANO, ES vai NATO. Pārsūtīšanas pamatā ir ES Komisijas Standarta Līguma Klauzulas, kuru kopiju ir iespējams mēs varam nodrošināt.

Datu glabāšanas laiks

Pēc jūsu pēdējā apmeklējuma dati tiek apstrādāti līdz 2 gadu garumā.

Saistības

Jums nav obligāti sniegt personisko informāciju.

Tiesības

Pamatojoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu, jums ir virkne tiesību ietekmēt mūsu veikto jūsu datu apstrādi. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar legal@dancover.com.

 • Tiesības aplūkot informāciju (piekļuves tiesības). Jums ir tiesības aplūkot informāciju, kuru uzkrājam par jums, kā arī šo datu reprodukciju.
 • Tiesības veikt labojumu. Jums ir tiesības labot nepareizus datus par jums.
 • Tiesības dzēst. Īpašos gadījumos jums ir tiesības dzēst jūsu datus.
 • Tiesības ierobežot datu apstrādi. Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot jūsu datu izmantošanu. Ja jums ir tiesības datu apstrādes ierobežošanai, mēs varam tikai apstrādāt jūsu datus – neveicot glabāšanu – ar jūsu piekrišanu vai juridiskas prasības izveidei, pamatošanai vai aizstāvēšanai – vai arī personas vai ievērojamas sabiedrības daļas interešu aizstāvībai.
 • Tiesības iebilst. Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret to, kā mēs apstrādājam jūsu datus.
 • Tiesības pārsūtīt datus (datu pārnesamība). Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības saņemt informāciju strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Jūs varat arī netraucēti pārsūtīt datus no viena informācijas sistēmas pārvaldnieka citam.