Zasady składania reklamacji i zwrotu towaru

W przypadku otrzymania produktu wadliwego, niekompletnego lub nieotrzymania go w terminie, prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej

Uwaga! Po otrzymaniu zamówionego produktu należy sprawdzić zawartość przesyłki, aby stwierdzić czy zamówienie jest komplente oraz czy nie zawiera ona uszkodzonych części. Prosimy o dokładne sprawdzenie przesyłki przed skontaktowaniem się z działem obsługi reklamacji, ponieważ firma Dancover pokrywa koszt tylko pierwszej przesyłki uzupełniającej braki/defekty.

Proszę pamiętać, że zgłoszenie reklamacyjne musi być udokumentowane zdjęciami.

Zwroty produktów muszą być przesyłane do naszego głównego magazynu:

Magazyn Dancover

Lyngevej 16A

Nørre Herlev

3400 Hillerød

Denmark.

Firma Dancover nie pokrywa kosztów transportu zwracanych produktów.

Uprzejmie prosimy o informowanie naszego działu obsługi klienta o zamiarze dokonania zwrotu zakupionego produktu. Dostarczenie nam niezbędnych informacji takich jak numer zamówienia, potwierdzenie zamówienia, adres korespondencyjny i numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona zapłacona kwota, pozwoli nam na sprawne przeprowadzenie procedury zwrotu towaru.

Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek nadanych za zaliczeniem przy odbiorze.