Het beleid van Partytent.com inzake persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens naar aanleiding van het bezoeken van www.partytent.com

Wanneer u onze webshop bezoekt, is Partytent.com verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die verband houden met een aantal persoonsgegevens. Heeft u vragen over hoe wij uw gegevens verwerken wanneer u onze webshop bezoekt en meer, stuur dan een mail naar Nederland@partytent.com

Waarom verwerken wij uw gegevens?

De algemene doelstelling van ons is het optimaliseren van de website en uw gebruikerservaring. We willen benadrukken dat de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming gebeurt, en dat u te allen tijde uw toestemming kunt intrekken.

Wie krijgt uw informatie te zien?

In het kader van onze marketing verstrekken wij uw gegevens aan onze marketingbureaus en in bepaalde gevallen aan derde landen. Een derde land is in dit verband een land buiten de EU/EER, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De ontvangers in het derde land kunnen onze gegevensverwerkers zijn. De gegevensoverdracht is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie, waarvan u bij ons een exemplaar kunt krijgen. De gegevens worden niet verstrekt aan internationale organisaties zoals de VN, de EU of de NAVO.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Uw gegevens worden tot twee jaar na uw laatste bezoek aan de webshop gebruikt.

Welke rechten heeft u?

In overeenstemming met de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, neem dan contact op met Nederland@partytent.com.

Hieronder ziet u welke rechten u heeft:

 • U heeft altijd het recht om de gegevens die wij over u hebben in te zien
 • U heeft het recht om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren
 • In bijzondere gevallen heeft u het recht om gegevens over u te laten verwijderen
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens aan banden te leggen. Als u recht heeft op een beperkte verwerking, mogen wij uw gegevens - afgezien van het opslaan daarvan - alleen met uw toestemming verwerken, of voor een juridische vordering die moet worden vastgesteld, geldig gemaakt of verdedigd - of ter bescherming van een persoon of een essentieel maatschappelijk belang
 • In bepaalde gevallen heeft u recht op een uitzondering op onze verwerking van uw gegevens
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U kunt uw gegevens ook zonder enige beperking van de ene informatiesysteembeheerder naar de andere laten overdragen - ook wel dataportabiliteit genoemd

 

De verwerking van persoonsgegevens die verband houden met uw privacy

Wanneer u onze nieuwsbrief ontvangt, is Partytent.com verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die betrekking hebben op een aantal van uw gegevens. Heeft u vragen over hoe wij met uw gegevens omgaan wanneer u onze nieuwsbrief ontvangt, neem dan contact op met Nederland@partytent.com.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

De algemene doelstelling van ons is om u het laatste nieuws over ons te kunnen presenteren en u aanbiedingen voor onze producten en diensten te kunnen sturen. We willen benadrukken dat de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming gebeurt en dat u te allen tijde uw toestemming kunt intrekken.

Wie krijgt uw informatie te zien?

In het kader van onze marketing verstrekken wij uw gegevens aan onze marketingbureaus en in bepaalde gevallen aan derde landen. Een derde land is in dit verband een land buiten de EU/EER, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De ontvangers in het derde land kunnen onze gegevensverwerkers zijn. De gegevensoverdracht is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie, waarvan u bij ons een exemplaar kunt krijgen. De gegevens worden niet verstrekt aan internationale organisaties zoals de VN, de EU of de NAVO.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Uw gegevens worden tot 3 jaar bewaard vanaf het moment dat u uw toestemming heeft ingetrokken.

Welke rechten heeft u?

In overeenstemming met de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, neem dan contact op met Nederland@partytent.com.

Hieronder ziet u welke rechten u heeft:

 • U heeft altijd het recht om de gegevens die wij over u hebben in te zien
 • U heeft het recht om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren
 • In bijzondere gevallen heeft u het recht om gegevens over u te laten verwijderen
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens aan banden te leggen. Als u recht heeft op een beperkte verwerking, mogen wij uw gegevens - afgezien van het opslaan daarvan - alleen met uw toestemming verwerken, of voor een juridische vordering die moet worden vastgesteld, geldig gemaakt of verdedigd - of ter bescherming van een persoon of een essentieel maatschappelijk belang
 • In bepaalde gevallen heeft u recht op een uitzondering op onze verwerking van uw gegevens
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U kunt uw gegevens ook zonder enige beperking van de ene informatiesysteembeheerder naar de andere laten overdragen - ook wel dataportabiliteit genoemd

 

De verwerking van persoonsgegevens in verband met de transacties met Partytent.com

Wanneer u producten op www.partytent.com koopt, is Partytent.com verantwoordelijk voor de verwerking van een aantal persoonsgegevens. Heeft u vragen over onze verwerking van uw gegevens met betrekking tot de transacties in onze webshop, neem dan contact op met Nederland@partytent.com

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Het algemene doel van onze verwerking van uw gegevens is het optimaliseren van de website en uw gebruikerservaring en om verkoop- en leveringscontracten met u af te kunnen sluiten. De verwerking van uw gegevens is nodig om een overeenkomst tussen u en Partytent.com te kunnen sluiten. Het betreft de verwerking van uw contactgegevens. Wanneer de transactie is aangegaan, is de verwerking van uw gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de levering van de gekochte goederen. Nadat de transactie is afgehandeld, is de verwerking ervan nodig opdat Partytent.com een rechtsvordering kan instellen, een eventuele rechtsvordering kan instellen, vaststellen of verdedigen. Bovendien sturen wij om onze dienstverlening te verbeteren beoordelingsmails. Wij zijn van mening dat dit binnen onze legitieme belangen valt.

Wie krijgt uw informatie te zien?

Uw gegevens worden aan onze verschillende partners verstrekt. Uw gegevens worden verstrekt aan het land waar de goederen geleverd moeten worden. Bestelt u goederen voor een land buiten de EU/EER, dan wordt uw informatie daaraan verstrekt. De gegevens worden niet verstrekt aan internationale organisaties zoals de VN, EU of NAVO.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Uw gegevens worden tot 3 jaar verwerkt, gerekend vanaf het moment dat de transactie is voltooid. Indien uw informatie relevant is voor de financiële administratie van Partytent.com, bewaren wij deze gegevens tot vijf jaar, te rekenen vanaf het betreffende boekjaar.

Welke rechten heeft u?

In overeenstemming met de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, neem dan contact op met Nederland@partytent.com.

Hieronder ziet u welke rechten u heeft:

 • U heeft altijd het recht om de gegevens die wij over u hebben in te zien
 • U heeft het recht om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren
 • In bijzondere gevallen heeft u het recht om gegevens over u te laten verwijderen
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens aan banden te leggen. Als u recht heeft op een beperkte verwerking, mogen wij uw gegevens - afgezien van het opslaan daarvan - alleen met uw toestemming verwerken, of voor een juridische vordering die moet worden vastgesteld, geldig gemaakt of verdedigd - of ter bescherming van een persoon of een essentieel maatschappelijk belang
 • In bepaalde gevallen heeft u recht op een uitzondering op onze verwerking van uw gegevens
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U kunt uw gegevens ook zonder enige beperking van de ene informatiesysteembeheerder naar de andere laten overdragen - ook wel dataportabiliteit genoemd

 

Het verwerken van persoonsgegevens - werving bij Partytent.com

Partytent.com is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens met betrekking tot werving en selectie. Het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een essentiële voorwaarde voor ons om uw dienstverband te kunnen behandelen. Heeft u vragen over hoe wij met uw informatie omgaan in verband met het wervingsproces bij Partytent.com, neem dan contact op met Nederland@partytent.com

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Het algemene doel van ons om uw gegevens te verwerken is om gekwalificeerd personeel te werven en in te huren. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in de meeste gevallen voor de tenuitvoerlegging van maatregelen die op uw verzoek worden genomen voorafgaand aan de eventuele sluiting van een arbeidsovereenkomst. Indien uw sollicitatie specifieke informatie bevat, zoals bijvoorbeeld gezondheidsinformatie, gebeurt de verwerking op basis van het feit dat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Wie krijgt uw informatie te zien?

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden niet aan derde landen verstrekt. Een derde land in dit verband is een land buiten de EU/EER, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De gegevens worden niet aan internationale organisaties zoals de VN, EU of NAVO verstrekt.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens, inclusief CV, sollicitatie etc., tot drie maanden nadat het wervingsproces is beëindigd. Open sollicitaties worden tot 6 maanden bewaard.

Welke rechten heeft u?

In overeenstemming met de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, neem dan contact op met Nederland@partytent.com. De verstrekking van persoonsgegevens is een voorwaarde voor het verkrijgen van een functie bij ons.

Hieronder ziet u welke rechten u heeft:

 • U heeft altijd het recht om de gegevens die wij over u hebben in te zien
 • U heeft het recht om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren
 • In bijzondere gevallen heeft u het recht om gegevens over u te laten verwijderen
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens aan banden te leggen. Als u recht heeft op een beperkte verwerking, mogen wij uw gegevens - afgezien van het opslaan daarvan - alleen met uw toestemming verwerken, of voor een juridische vordering die moet worden vastgesteld, geldig gemaakt of verdedigd - of ter bescherming van een persoon of een essentieel maatschappelijk belang
 • In bepaalde gevallen heeft u recht op een uitzondering op onze verwerking van uw gegevens
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U kunt uw gegevens ook zonder enige beperking van de ene informatiesysteembeheerder naar de andere laten overdragen - ook wel dataportabiliteit genoemd

 

De verwerking van persoonsgegevens - lidmaatschap van MyDancover Club

Wanneer u lid bent van MyDancover Club, is Partytent.com verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens die betrekking hebben op een aantal persoonsgegevens. Heeft u vragen over hoe wij met uw gegevens omgaan die verband houden met uw lidmaatschap van onze klantenclub, neem dan contact op met Nederland@partytent.com

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Het belangrijkste doel van het verwerken van uw gegevens is om u marketingmateriaal toe te kunnen sturen, zoals het laatste nieuws over ons en onze producten, en om u speciale aanbiedingen te kunnen doen voor onze producten en diensten.

Welke gegevens over u verwerken wij?

Met betrekking tot uw lidmaatschap van MyDancover Club verwerken wij gegevens zoals uw naam en e-mailadres. Daarnaast verwerken wij gegevens over uw bestelgeschiedenis en de producten die u op uw verlanglijstje heeft gezet.
De gegevens worden rechtstreeks van u verzameld.

Welke basis hebben wij voor het verwerken van uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening gegevensbescherming (GDPR), waarbij het ons rechtmatig belang is om met u te communiceren over marketing en speciale aanbiedingen.

Wie krijgt uw persoonsgegevens?

In het kader van onze marketing verstrekken wij uw gegevens aan onze marketingbureaus en in bepaalde gevallen ook aan derde landen.
Een derde land in deze context is een land buiten de EU/EER, bijv. de Verenigde Staten. Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan de volgende landen buiten de EU/EER: Australië. Dit zal plaatsvinden op basis van de gestandaardiseerde overeenkomsten van de Commissie, gepubliceerd door de Commissie of soortgelijke overeenkomsten die door de bevoegde autoriteiten zijn goedgekeurd. U kunt een kopie van dit contract/deze overeenkomst krijgen door contact met ons op te nemen via Nederland@partytent.com.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij zullen uw persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is voor de genoemde doeleinden. We bewaren uw gegevens tot twee jaar na ons laatste contact met u. Bepaalde gegevens kunnen langer bewaard worden indien ze voor de boekhouding van Partytent.com van belang zijn.

Welke rechten heeft u?

In overeenstemming met de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, neem dan contact op met Nederland@partytent.com.

Hieronder kunt u zien welke rechten u heeft:

 • U heeft het recht te vragen om toegang tot uw persoonsgegevens en om deze te corrigeren of te wissen.
 • U heeft tevens het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens aan banden te leggen.
 • In een aantal gevallen hebt u het recht uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U kunt uw gegevens ook zonder belemmeringen van de ene naar de andere informatiesysteembeheerder laten overbrengen - ook bekend als gegevensoverdraagbaarheid.
 • U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een voor de GDPR verantwoordelijke autoriteit.

 

In de volgende omstandigheden kunt u eveneens bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening gegevensbescherming (zie hierboven onder Basis voor verwerking), hebt u het recht om op elk willekeurig moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
 • U heeft tevens het onvoorwaardelijke recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens indien wij uw gegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden.

 

Verwerking van persoonsgegevens door algemene vragen

Gegevensbeheerder

Partytent.com is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens wanneer u contact met ons opneemt over onze producten, diensten of organisatie.

Contactgegevens

Hebt u vragen over de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw vraag, richt deze dan via dezelfde kanalen die u oorspronkelijk voor uw vraag hebt gebruikt of stuur een nieuwe vraag naar legal@dancover.com.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het algemene doel van de verwerking is om ons in staat te stellen uw aanvraag te behandelen.

De wettelijke basis voor de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

De ontvangers

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan onze gegevensverwerkers, bijv. onze chatleverancier.

Ontvangers uit derde landen

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derde landen. Een derde land is een land buiten de EU/EER, bijv. de Verenigde Staten. De gegevens worden niet doorgegeven aan internationale organisaties zoals de VN, de EU of de NAVO. De gegevensoverdracht is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie, waarvan u bij ons een exemplaar kunt krijgen.

Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden vanaf uw laatste bezoek tot twee jaar bewaard.

Verplichtingen

U bent niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken.

Rechten

Conform de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Wilt u gebruik maken van deze rechten, neem dan contact op met legal@dancover.com.

 • Het recht op inzage van de gegevens (inzagerecht). U hebt het recht om de gegevens waarover wij beschikken in te zien, alsook een reproductie van deze gegevens.
 • Recht op correctie. U hebt het recht om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering van gegevens. In bijzondere gevallen hebt u het recht om gegevens over u te laten verwijderen.
 • Recht op beperkte verwerking. In bepaalde gevallen hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Indien u recht heeft op een beperkte gegevensverwerking, mogen wij uw gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen verwerken met uw toestemming of om een rechtsvordering in te stellen, geldig te maken of te verdedigen - of om een persoon of vitale openbare belangen te beschermen.
 • Recht op bezwaar. In bepaalde gevallen hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze gegevensverwerking.
 • Recht op overdracht van gegevens (gegevensoverdraagbaarheid). In bepaalde gevallen hebt u het recht om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U kunt uw gegevens ook zonder belemmeringen van de ene naar de andere beheerder van een informatiesysteem laten overdragen.