Reklamationsret

Kontroller altid dine varer inden for 14 dage efter modtagelsen.

Ved modtagelsen af varer anbefaler vi du gennemgår hele forsendelsen for eventuelt manglende, eller defekte dele, før Dancover's reklamationsafdeling kontaktes, idet Dancover kun betaler den 1. fragtregning. Itu gående dele skal dokumenteres med billeder.

Dit køb af omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet.

Reklamationsretten dækker ikke mangler, fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, forårsaget af vejrforhold eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal kontakte os indenfor ”rimelig tid”

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og senest inden for 2 måneder efter fejlen blev opdaget.

Du kan reklamere ved at udfylde et reklamationsskema online eller kontakte kundeservice på telefon nummer: 7026 7620.

Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser.

Varen skal sendes til:

Dancover central lager
Lyngevej 16a
Nørre Herlev
3400 Hillerød
Danmark

Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes hvis fyldestgørende informationer gives til vores kundeservice.

Ved berettiget reklamation refunderer vi rimelige fragtomkostninger

Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse, ligesom vi kan opkræve dig et beløb på op til 100 kr. for undersøgelse af varen.

Husk at varen altid skal sendes i original emballage eller anden forsvarlig emballage sammen med original emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track and trace nummer.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Dancover A/S vil hurtigst muligt efter at have fået kendskab til en mangel, iværksætte tiltag for at rette manglen, såfremt det efter et konkret skøn vurderes at være den mest hensigtsmæssige og mindst byrdefulde løsning for såvel kunden som Dancover. Dancover A/S betaler ikke for udgifter, som kan forekomme, hvis kunden på eget initiativ iværksætter tiltag for at udbedre manglen, såfremt det ikke på forhånd er aftalt med Dancover A/S.